Autisme: van gedrag tot diagnostiek

Tijdens het Guislaincolloquim brachten we een bijdrage rond de diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde mensen. Wanneer men spreekt over een autismespectrumstoornis, spreekt men algauw over een vrijuitgebreid onderzoek om tot een diagnose te komen. De meeste van deze onderzoeken zijn gebaseerd op protocollen, en volgen hierbij ook de achterliggende cognitieve theorieën in verband met

Emotionele ontwikkeling samen met…

Cliënten met een verstandelijke beperking hebben vaak ​​een zogeheten “disharmonisch ontwikkelingsprofiel”: de verschillende aspecten in de ontwikkeling zijn niet in evenwicht met elkaar zijn. Een disharmonisch profiel maakt een cliënt (vooral) emotioneel kwetsbaar en het gevaar op over- of onderschatting door hulpverleners, maar ook door de naaste omgeving, groot. Die emotionele kwetsbaarheid kan bij cliënten

Facetten

Mensen met autisme en een verstandelijke beperking vragen een aangepaste begeleiding.   Dit boek is geschreven voor gezinsleden en begeleiders die een verklaring zoeken voor het gedrag van deze doelgroep, en die deze verklaring ook willen omzetten naar een begeleiding op maat. Met behulp van praktijkvoorbeelden uit de orthoagogische sector  wordt een beeld geschetst van volwassenen

Psychotherapie: doenbaar?

Geestelijke gezondheidszorg, ondersteuning en behandeling is een recht, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. We beseffen ook meer dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen lijden aan psychische en psychiatrische stoornissen. Maar wat hebben we deze mensen te bieden aan psychodiagnostiek en behandeling? En is psychotherapie haalbaar voor iedereen? Of moeten we vaker overstappen

En wat na de diagnose?

En na de diagnose? Inhoudstafel 1. Uitleg aan je netwerk 2. Zelfhulpgroep 3. Verhoogde kinderbijslag 4. Mensen met autisme leren onder begeleiding van professionelen 5. Basiscursus: omgaan met autisme. 6. Lotgenoten? 7. Professionele ondersteuning . 8. Rechtstreeks Toegankelijke hulp 9. Thuisbegeleiding 10. Inschrijving en erkenning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 11.

Als het leven dwingend stilvalt

Iemand met autisme kan soms gewoon niet verder. Hij is zo overprikkeld geraakt, dat zijn neurologisch circuit op ‘reserve’ werkt. En dan zien we een depressief iemand. Wat kan iemand met autisme hier zelf aan doen, en wat niet, en wat zijn de risico’s op herval?