Emotionele ontwikkeling samen met…

Cliënten met een verstandelijke beperking hebben vaak ​​een zogeheten “disharmonisch ontwikkelingsprofiel”: de verschillende aspecten in de ontwikkeling zijn niet in evenwicht met elkaar zijn. Een disharmonisch profiel maakt een cliënt (vooral) emotioneel kwetsbaar en het gevaar op over- of onderschatting door hulpverleners, maar ook door de naaste omgeving, groot. Die emotionele kwetsbaarheid kan bij cliënten resulteren in psychische problemen en/of moeilijk verstaanbaar gedrag.

Willen we dit vermijden en actief werken aan groeikansen bij onze cliënten, dan biedt het denkkader rond emotionele ontwikkeling heel wat mogelijkheden. Door een correcte inschaling van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een cliënt, wordt deze aangesproken op een niveau dat bij hem past en kan een cliënt vanuit een veilig gevoel de aangeboden ontwikkelingskansen nemen.

Dit brengt op zijn beurt uitdagingen mee in het werkveld, enerzijds in het behandelen van de klachten zelf, maar anderzijds ook in het contact maken en begeleiden. Een belangrijk onderdeel van de behandeling en begeleiding bestaat uit educatie, veelal rond de vastgestelde problemen, symptomen en behandeling ervan. Soms is de educatie ook gericht op de verstandelijke beperking of het autisme zelf. Het is de moeite waard om deze educatie op maat te brengen, om te vermijden dat behandeling en/of begeleiding moeilijker verloopt, of onmogelijk wordt. Educatie op maat brengt echter verschillende uitdagingen met zich mee

Meer weten?