Praktisch

Mensen kunnen het moeilijk hebben met zichzelf of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan deskundige hulp nodig zijn. Deze deskundige hulp is ruimer opgevat dan alleen ‘het luisteren naar mensen in nood’. Het gaat om observeren, onderzoeken, diagnosticeren, adviseren, begeleiden en behandelen. Dit is gericht op psychische klachten zoals angsten en somberheid en lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en benauwdheid, waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden.

Ook twijfels verminderen/verhelderen, of levenskwaliteit en communicatie verbeteren zijn onderdeel van begeleiding. Daarnaast kunnen ook problemen in relaties, werk, studies, opvoeding van kinderen e.d. onderwerp zijn van een psychologische begeleiding.

We richten ons in de eerste plaats op uw vraag via een aantal gesprekken. Door er samen met u naar te kijken, helpen we u om moeilijke situaties aan te pakken en bijkomende emoties te verwerken. Het kan zijn dat we hier zelf met u aan werken, maar het kan ook zijn dat we samen met u naar de beste oplossing zoeken en u daarom, in overleg, doorverwijzen. Dit kan zijn naar collega psychologen, psychiaters of oriëntering- en begeleidingscentra.

Bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis kan dit ook gaan rondom het verduidelijken en verwerken van een diagnosestelling, het leren omgaan met autisme en de hieruit volgende problemen.

Indien u meer informatie wilt over therapie, kan u altijd de website van de Vlaamse vereniging van klinisch psychologen (www.vvkp.be) raadplegen.

Praktische informatie

Een begeleiding neemt vaak meerdere sessies in beslag, maar kan soms ook eenmalig zijn, en wordt dan als advies gezien.

De sessies gebeuren in de ruimtes in Asper.

De psychologen en therapeuten die in PsySense werken, hebben gedeeld beroepsgeheim. Dit betekent dat informatie over patiënten enkel op intern teamoverleg wordt besproken, en dit alleen als dat overleg zinvol wordt geacht om kwaliteitsvolle zorg op maat te bieden. Informatie delen met externe hulpverleners valt onder dezelfde werkwijze, tenzij de patiënt dit niet wenst en dit uitdrukkelijk in het eerste gesprek vermeldt.

Individuele begeleiding, psychotherapie, counseling, psycho-educatie kosten per sessie van 50 minuten 55 euro.

De meesten mutualiteiten betalen voor jongeren (tot 25 jaar) een aantal sessies deels terug. Tarieven hierbij verschillen van mutualiteit naar mutualiteit (voor meer informatie kan u terecht op vlaamspatientenplatform.be).

Indien de patiënt niet aanwezig is, of niet tenminste 24h van tevoren verwittigde via mail/SMS/telefoon, wordt een afwezigheidsvergoeding aangerekend gelijkgesteld aan de prijs van een sessie (55€).

Psychodiagnostisch maken we bij ontwikkelingsstoornissen een onderscheid tussen screening en uitgebreid protocollair onderzoek. Dit laatste voldoet aan de vereisten van een multidisciplinair onderzoek, zoals nodig voor de aanvraag van een VAPH-erkenning.

Daarnaast kan je bij ons ook terecht voor intelligentietest, concentratie- en aandachtsonderzoek en inschaling van de emotionele ontwikkeling.