Een blik op de emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme

De emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking staat al een tijdje in  de kijker. Recente inzichten binnen zowel gedrags- als neurowetenschappen geven namelijk aan dat cognitie en emotie niet noodzakelijk evenredig ontwikkelen. Dit biedt veel nieuwe begeleidingsmogelijkheden rond de psychosociale problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook bij mensen met een normale begaafdheid?? Tot nu toe

Emotionele ontwikkeling samen met…

Cliënten met een verstandelijke beperking hebben vaak ​​een zogeheten “disharmonisch ontwikkelingsprofiel”: de verschillende aspecten in de ontwikkeling zijn niet in evenwicht met elkaar zijn. Een disharmonisch profiel maakt een cliënt (vooral) emotioneel kwetsbaar en het gevaar op over- of onderschatting door hulpverleners, maar ook door de naaste omgeving, groot. Die emotionele kwetsbaarheid kan bij cliënten

Facetten

Mensen met autisme en een verstandelijke beperking vragen een aangepaste begeleiding.   Dit boek is geschreven voor gezinsleden en begeleiders die een verklaring zoeken voor het gedrag van deze doelgroep, en die deze verklaring ook willen omzetten naar een begeleiding op maat. Met behulp van praktijkvoorbeelden uit de orthoagogische sector  wordt een beeld geschetst van volwassenen

Psychotherapie: doenbaar?

Geestelijke gezondheidszorg, ondersteuning en behandeling is een recht, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. We beseffen ook meer dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen lijden aan psychische en psychiatrische stoornissen. Maar wat hebben we deze mensen te bieden aan psychodiagnostiek en behandeling? En is psychotherapie haalbaar voor iedereen? Of moeten we vaker overstappen