Hechting en Autisme

Een veilige hechting is belangrijk voor iedereen. Maar wat als je een verstandelijke beperking hebt en een autismespectrumstoornis? Komt die hechting dan in het gedrang?  Ontwikkelt het anders?

Ontwikkelt hechting zich wel?

Je kan er meer over lezen in deze slideshow. Deze werd op het symposium rond emotionele ontwikkeling in 2017 gegeven.