Autisme voor beginners

In deze basispresentatie nemen we u mee in wat autisme kan betekenen. We benadrukken hierbij dat het echt wel rond basismateriaal gaat, en nog steeds vertaald moet worden naar een persoon en zijn eigenheid, in de context waarin hij leeft en de cultuur waaruit iemand afkomstig is.

Oplossingsgericht omgaan met hoogsensitiviteit

De hype rond hoogsensitivteit is enorm dezer dagen n.a.v. boeken, getuigenissen en sensibilisering. Dat is op zich goed nieuws, want al die belangstelling haalt het onderwerp uit de taboesfeer en maakt het bespreekbaar. Anderzijds wordt er te veel en te snel met een label gezwaaid, zeker met dat van hoogsensitivteit. En eigenlijk gaat het om

Autisme en Relaties

Kunnen mensen met autisme een relatie hebben? En is die dan anders? En zo ja, wat is er anders aan? En wat is hetzelfde als bij een relatie met iemand zonder autisme? U kan de slideshow hier downloaden. Daarnaast verscheen er rond koppels ook een artikel in het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging over het onderzoek

Een blik op de emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme

De emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking staat al een tijdje in  de kijker. Recente inzichten binnen zowel gedrags- als neurowetenschappen geven namelijk aan dat cognitie en emotie niet noodzakelijk evenredig ontwikkelen. Dit biedt veel nieuwe begeleidingsmogelijkheden rond de psychosociale problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook bij mensen met een normale begaafdheid?? Tot nu toe

Autisme: van gedrag tot diagnostiek

Tijdens het Guislaincolloquim brachten we een bijdrage rond de diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde mensen. Wanneer men spreekt over een autismespectrumstoornis, spreekt men algauw over een vrijuitgebreid onderzoek om tot een diagnose te komen. De meeste van deze onderzoeken zijn gebaseerd op protocollen, en volgen hierbij ook de achterliggende cognitieve theorieën in verband met

Facetten

Mensen met autisme en een verstandelijke beperking vragen een aangepaste begeleiding.   Dit boek is geschreven voor gezinsleden en begeleiders die een verklaring zoeken voor het gedrag van deze doelgroep, en die deze verklaring ook willen omzetten naar een begeleiding op maat. Met behulp van praktijkvoorbeelden uit de orthoagogische sector  wordt een beeld geschetst van volwassenen