Als het leven dwingend stilvalt

Iemand met autisme kan soms gewoon niet verder. Hij is zo overprikkeld geraakt, dat zijn neurologisch circuit op ‘reserve’ werkt. En dan zien we een depressief iemand. Wat kan iemand met autisme hier zelf aan doen, en wat niet, en wat zijn de risico’s op herval?

Communicatie

Communiceren, nuances begrijpen, dubbele boodschappen interpreteren. Het is voor mensen met autisme niet makkelijk. Het hebben van een gestoorde communicatie is zelfs één van de drie clusterproblemen van een autismespectrumstoornis. Kan je praten en luisteren dan ook ‘verbeteren’? Communicatie is praten en luisteren tegelijk, is informatie ontvangen en uitsturen. Aan de hand van concrete voorbeelden

De Anderen en Ik

Mensen met autisme zijn minder sociaal, sommigen spreken zelfs over asociaal. Het is inderdaad zo dat een aantal mensen met autisme een gebrekkig inlevingsvermogen hebben, en bijgevolg ook minder sociaal reageren. Maar of zij dit bewust doen? Aandacht hebben voor elkaar is geen makkelijke zaak. Zeker niet als je autisme hebt, en soms gewoon niet

Olga Bogdashina

Olga Bogdashina schreef het boek over zintuiglijke waarneming bij mensen met ASS. Voor sommige mensen met autisme is het namelijk niet zo vanzelfsprekend dat zij zien wat anderen ook zien, dat ze waarnemen wat anderen ook waarnemen.