Communicatie

Communiceren, nuances begrijpen, dubbele boodschappen interpreteren. Het is voor mensen met autisme niet makkelijk. Het hebben van een gestoorde communicatie is zelfs één van de drie clusterproblemen van een autismespectrumstoornis. Kan je praten en luisteren dan ook ‘verbeteren’?

Communicatie is praten en luisteren tegelijk, is informatie ontvangen en uitsturen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt communicatie in al zijn facetten geïllustreerd.

U kan het pdf-bestand hier downloaden.