Disclaimer

PsySense aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website van PsySense.

PsySense behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van PsySense in het bijzonder, behoudt PsySense zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

Psysense is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van PsySense beschikbaar is.
De informatie op de pagina’s van PsySense behoort toe aan PsySense en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van PsySense gebruikt of gekopieerd worden.