Valerie Verstraete

Analytisch, zoekend, observerend, oog voor anders-zijn…

Valerie studeerde in 2003 af als psychologe aan de Gentse Universiteit Ze is werkzaam binnen de poliklinische werking van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain en binnen PsySense. In beiden neemt ze vooral het luik diagnostiek op zich, naast een stukje psycho-educatie en coaching van mensen met autisme.

Om een goede begeleiding of behandeling te bieden, kan namelijk afhankelijk van de aard van de problemen, verkennende of verdiepende diagnostiek zinvol zijn. Soms zijn afnames van testen of vragenlijsten aangewezen, of het gebruik van observaties.

Dit kan zowel gaan over een diagnosestelling van een verstandelijke beperking als van bijkomende psychische stoornissen en/of gedragsproblemen, als over diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen. De specialisatie hierbij ligt in het diagnosticeren van autismespectrumstoornis en/of AD(H)D, concentratieonderzoek en intelligentieonderzoek.

Klik hier voor CV.

Geregistreerd als werkzaam psycholoog
Lid van de Vlaamse Vereniging voor klinisch psychologen en de Belgische federatie voor psychologen.
Erkenningsnummer 8023105.724
Ond.Nr. Be0882623982

Te contacteren via: +32 (0)495 99 97 01 of Valerie@psysense.be