Lise Libbrecht

Rustig, correct en verantwoordelijk.

Lise studeerde in 2018 af als klinisch psychologe aan de Universiteit Gent. Bijkomend volgde ze de opleiding psychodiagnostiek aan de Thomas More Hogeschool en de permanente vorming Klinische Neuropsychologie aan de Universiteit Gent. Ze is werkzaam binnen het psychiatrisch centrum Dr. Guislain, waar ze de diagnostiek voor de doelgroep verstandelijke beperking verzorgd.

Lise neemt vooral diagnostische vragen bij kinderen op zich, maar neemt ook neuropsychologische onderzoeken bij volwassenen af. Het gaat hierbij voornamelijk over diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen, AD(H)D en autismespectrumstoornis. De specialisatie ligt in het opstellen van sterkte-zwakte profielen, in kader van een gepaste begeleiding en ondersteuning.

Erkenningsnummer psychologencommissie 942119348

Visumnummer 263534

Ondernemingsnummer 0700.224.093

 

Te contacteren via: +32 (0)476 52 69 95 of lise@psysense.be