Ervaringsdeskundigen in autisme

Ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt. (Aldous Huxley) Het werken met ervaringsdeskundigen komt meer en meer in de belangstelling, en terecht. Mensen die vertrekken vanuit hun persoonlijke ervaringen met diagnoses, etiketten, begeleidingen, dienstverlening enz… zijn enerzijds zinvol om de ondersteuning te verbeteren, en anderzijds

Lees meer