Ervaringsdeskundigen in autisme

Ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt. (Aldous Huxley)

Het werken met ervaringsdeskundigen komt meer en meer in de belangstelling, en terecht. Mensen die vertrekken vanuit hun persoonlijke ervaringen met diagnoses, etiketten, begeleidingen, dienstverlening enz… zijn enerzijds zinvol om de ondersteuning te verbeteren, en anderzijds om andere mensen met (vermoeden van) autisme te ondersteunen. Dat laatste is ons inziens in tijden van schaarste binnen het hulpverleningslandschap meer dan welkom.

Binnen PsySense zijn er een aantal mensen met autisme, die van binnenuit uitleggen hoe autisme bij hen werkt. Ze doen dit op een hun persoonlijke manier, met oog voor het mogelijk anderszijn van andere mensen met autisme. Dit helpt mensen met autisme om op te komen voor zichzelf, een beter begrip te krijgen van hun eigen autisme, maar ook van de neurotypische wereld, zodat ze beter begrijpen wat ze nodig hebben en het beter kunnen uitleggen aan de anderen.

De wereld, waar je in loopt, begrijpen maakt het minder stressvol om er in te lopen. P.

Ze doen dit zowel voor mensen met autisme zelf als voor hun natuurlijk netwerk (partner, kind of andere naaste). Zij ervaren welke impact autisme heeft op zichzelf,  hun relatie en het gezin.

Voor sommigen mensen kunnen ze op die manier als rolmodel fungeren, of creëren ze een genuanceerder beeld over autisme. Bij dat laatste is de meerwaarde voor mensen zonder autisme dat ze vanuit de eerste hand kunnen horen hoe iemand op een andere manier waarneemt en denkt dan zichzelf.  Ook hulpverleners kunnen hier hun vragen stellen, en toetsen of ze een beeld van autisme hebben dat ruim genoeg beantwoord aan de werkelijkheid.

Wil je één van onze ervaringsdeskundigen ontmoeten, of in levende lijve of online? Geef een seintje via info@psysense.be