Voordracht: Autisme en zintuiglijke gevoeligheid, versterkende elementen?

Over- en ondergevoeligheid komen vaak voor bij mensen met autisme. Wie overgevoelig is voor prikkels, reageert overdreven op ‘gewone’ zintuiglijke prikkels. Ondergevoelig wil zeggen dat je niet of weinig reageert op prikkels. Deze gevoeligheden kunnen de verschillende zintuigen treffen. In deze voordracht bekijken we samen hoe je dit kan herkennen, en of je er ook iets

Lees meer

Ervaringsdeskundigen in autisme

Ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt. (Aldous Huxley) Het werken met ervaringsdeskundigen komt meer en meer in de belangstelling, en terecht. Mensen die vertrekken vanuit hun persoonlijke ervaringen met diagnoses, etiketten, begeleidingen, dienstverlening enz… zijn enerzijds zinvol om de ondersteuning te verbeteren, en anderzijds

Lees meer

Ouderschap bij mensen met autisme.

In deze powerpoint bespreken we het ouderschap en opvoeding bij mensen met een autismespectrumstoornis of bij mensen met een partner met een autismespectrumstoornis. Deze powerpoint is een bewerking van twee scripties die Jasmien en Greet voor PsySense maakten.

Lees meer

Autisme voor beginners

In deze basispresentatie nemen we u mee in wat autisme kan betekenen. We benadrukken hierbij dat het echt wel rond basismateriaal gaat, en nog steeds vertaald moet worden naar een persoon en zijn eigenheid, in de context waarin hij leeft en de cultuur waaruit iemand afkomstig is.