Hoe ervaren mensen met autisme hun diagnosestelling?

In het kader van haar eindwerk bevroeg Nuriya Kucuk 128 mensen met autisme over hun ervaringen met diagnostiek. Ze vatte het in een powerpoint voor je samen. Ben je op zoek naar informatie vanuit de eerste hand? wil je weten hoe ervaringsdeskundigen het traject ervaarden, en waarom ze het wel of niet opnieuw zouden doen? Klik dan hier even door: https://www.psysense.be/wp-content/uploads/2022/08/bundel-ASS-PPT.pdf