Speltherapie bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme

Therapie bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme vraagt een specifieke kennis. En nog meer als het over mensen met een ernstige verstandelijke beperking gaat, of over mensen die amper praten, visuele ondersteuningsmiddelen of gebaren gebruiken.

Maar toch is het zinvol om dit te overwegen, mits je rekening houdt met een aantal dingen. We vertellen u aan de hand van een paar concrete verhalen hoe wijzelf te werk gaan. Gemakshalve spreken we over cliënten en speltherapeuten, omdat dit de termen zijn die we in ons dagelijks werken hanteren. Maar ouders en begeleiders kunnen even goed de rol van speltherapeut op nemen.

Het volledige artikel zit achter deze link.