Ebook ‘Facetten’

Mensen met autisme en een verstandelijke beperking vragen een aangepaste begeleiding. Dit boek is geschreven voor gezinsleden en begeleiders die een verklaring zoeken voor het gedrag van deze doelgroep, en die deze verklaring ook willen omzetten naar een begeleiding op maat.  Met behulp van praktijkvoorbeelden uit de orthoagogische sector wordt een beeld geschetst van volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking. Ook de diagnostiek en de zinvolheid hiervan met het oog op de latere leeftijd komen aan bod. In aparte hoofdstukken bekijkt de auteur wat dit betekent voor de woongroepwerking en hoe begeleiding op maat resulteert in het bieden van visualisatie en voorspelbaarheid, rekening houdend met de andere manier van betekenisverlening bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking.     Daarnaast gaat ook aandacht uit naar het probleemgedrag dat ontstaat als reactie op deze andere betekenisverlening, en naar de atypische manieren om met stress om te gaan, zoals tics, stereotypieën en dwang. Ook depressie, psychose en epilepsie worden besproken. U kan het eerste hoofdstuk van dit boek gratis downloaden via deze link. Het volledige ebook kan u bestellen aan 6,99 euro via info@psysense.be