Nieuwsbrief met voordrachten voor mensen met autisme zelf, hun partners en kinderen.

Voordracht: Autisme en emotionele ontwikkeling

Voor iemand met autisme is emotionele wederkerigheid niet altijd makkelijk. Een veelgehoorde vraag is of mensen met autisme dit niet kunnen veranderen. In deze voordracht staan we stil bij het nut van emoties is, en wat dat betekent, en of het wel zinvol is om dit te proberen veranderen. We gebruiken hierbij de achterliggende behoeften zoals die ook in het psychodynamisch model geschetst worden.

Je gaat naar huis met een inschatting van je eigen emotionele behoeften, en wat praktische tips om dit bij andere te herkennen.

Dit betreft een voordracht. Vragen op voorhand zijn welkom.

De voordracht gaat door op zaterdag 14 januari te Asper (PsySense). Startuur 10.00

kostprijs is 30 euro.  Deze voordracht is zowel voor mensen met autisme als hun familieleden.

Spreker is Els Ronsseinschrijven via Els@psysense.be

Voordracht: Autisme en diagnostiek, hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer men spreekt over een autismespectrumstoornis, spreekt men algauw over een vrij uitgebreid onderzoek om tot een diagnose te komen. De meeste van deze onderzoeken zijn gebaseerd op protocollen, en volgen hierbij ook de achterliggende cognitieve theorieën in verband met centrale coherentie, theory of mind en executieve functies.

Om dit te bekijken bestaan verschillende instrumenten, sommigen uitsluitend hiervoor ontwikkeld, anderen partieel terug te vinden in ruimere screeningsinstrumenten en vragenlijsten. Het samenleggen van deze verschillende elementen helpt het mogelijke autistische beeld in te kleuren, en biedt tegelijkertijd al een eerste kans aan psycho-educatie bij normaal begaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis.

In deze voordracht leggen we je uit hoe de diagnostiek ontstaat, en hoe je informatie kan interpreteren.

De voordracht gaat door op zaterdag 18 februari te Asper (PsySense). Startuur 10.00

Kostprijs is 30 euro.  Deze voordracht is zowel voor mensen met autisme als hun familieleden.

spreker is Els Ronsse, inschrijven via Els@psysense.be

Voordracht: autisme en depressie

Veel mensen melden zich in onze praktijk aan met problemen en negatieve ervaringen, en willen die verminderen. En terecht. En algauw wordt over depressie gepraat. Soms wordt de vraag gesteld of er wel een verschil is tussen depressie en autisme.

Wij leggen u uit wat de verschillen en gelijkenissen zijn, en ook wat er zoal wordt aangeboden ter ondersteuning van beide.

Ook vragen rond medicatie kunnen gesteld worden, naast bestaande therapeutische programma’s.

De voordracht gaat door op zaterdag 18 maart te Asper (PsySense). Startuur 10.00

kostprijs is 30 euro.  Deze voordracht staat open voor iedereen die met autisme te maken heeft.

Cursusleider van dienst is Els Ronsse, inschrijven via Els@psysense.be

 

Voordracht: autisme voor beginners.

In deze basispresentatie nemen we u mee in wat autisme kan betekenen. We benadrukken hierbij dat het echt wel rond basismateriaal gaat, en nog steeds vertaald moet worden naar een persoon en zijn eigenheid, in de context waarin hij leeft en de cultuur waaruit iemand afkomstig is.

Maar ben je nieuwsgierig naar de kenmerken en de verschillende uitingsvormen, en de gevolgen voor iemand, dan krijg je hier een duidelijk overzicht.

De voordracht gaat door op zaterdag 6 mei te Asper (PsySense). Startuur 10.00

Kostprijs is 30 euro.  Deze voordracht staat open voor iedereen die met autisme te maken heeft.

Cursusleider van dienst is Els Ronsse, inschrijven via Els@psysense.be