Workshop ”geboeid door perfectionisme”, in 4 delen

Ieder mens heeft zijn eigen manier van werken, van denken, én zijn eigen gestel. Een goede balans vinden tussen de verwachtingen van zichzelf en de maatschappij en tussen het eigen kunnen is een moeilijke oefening.

Gelukkig lopen er heel wat mensen rond met sterke drive om wat ze doen zo perfect mogelijk af te leveren. Ze leggen de lat erg hoog voor zichzelf en/of voor anderen, streven topkwaliteit na en verleggen grenzen. Ze werken planmatig en georganiseerd, hebben veel oog voor detail, zetten door ondanks tegenslagen en hebben een groot engagement en verantwoordelijkheidsgevoel. Vaak is de motor daarvan passie en gedrevenheid voor hun vak en voor andere activiteiten in verschillende levensdomeinen. Bij deze mensen is een sterke drang de motor en komt de motivatie van binnen uit. Dit gedreven perfectionisme zal je dan ook vaak geholpen hebben in je leven. Het heeft je op heel wat vlakken gebracht waar je nu staat, wat je nu doet, zelfs wie je nu bent en hoe je in het leven staat. Het is een deel van ons “zijn”, onze “eigen – aard – ig – heid”. Het “boeit ons” met heel ons hart.

Soms slaat dit perfectionisme vanuit een energiegevende gedrevenheid om in iets anders. Wanneer men namelijk liefst altijd zonder één enkele fout te maken topkwaliteit nastreeft, men steeds een knagend stemmetje van binnen voelt dat het nooit goed genoeg is, men moeite heeft met delegeren omdat men van mening is dat men het zelf beter kan dan de ander, men zich overal verantwoordelijk voor voelt, men steeds probeert de voldoen aan de (vermeende) hoge verwachtingen van anderen, wanneer de inspanning die men hiervoor moet leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan de betrokkene zelf, de omgeving, het werk, … eronder gaan lijden. Het slaat ons dan in de boeien en we komen vast te zitten aan het perfectionisme. De balans zit niet meer goed, maar we slagen er niet in om ze aan te passen als het nodig is. “Geboeid door perfectionisme” dus, zoals de titel weergeeft.

Heel wat mensen hebben wel wat van beide. De vraag is of de balans nog goed zit en hoe je ze kan aanpassen als dat nodig zou zijn. Als je er echter aan vast komt te zitten, het niet meer flexibel inzet, het te pas en te onpas de kop komt opsteken en het een ingesleten gewoontepatroon gaat worden dat meer als een “dwang” gaat aanvoelen, dan is het zinvol om ermee aan de slag te gaan.

Doelstelling:

Doel is om op een interactieve manier denk – en gedragspatronen die eigen zijn aan perfectionisme te herkennen. Technieken worden aangereikt om op een andere manier met perfectionisme om te gaan alsook om bepaalde gewoontepatronen te doorbreken. Is het de bedoeling om dit perfectionisme volledig uit je leven te bannen? Uit ervaring blijkt dat de meeste perfectionisten dit eigenlijk niet willen en de vraag is of het überhaupt wel nodig is. Je perfectionisme inzetten wanneer het nuttig is enerzijds, en het kunnen temperen wanneer het niet nodig is anderzijds zal aldus de uitdaging zijn. Kortom, je komt er niet van los, maar je kan er wel mee verder .

Tijdens deze cursusreeks bieden we een antwoord op 3 vragen

1) Wat is het?

Perfectionisme is niet per definitie negatief. We kijken zowel naar de nuttige als de nadelige kant ervan. We onderscheiden 3 dimensies (prestatiegericht, controlegericht en sociaalgericht perfectionisme). We bekijken welke mechanismen ervoor zorgen dat perfectionisme als kwaliteit kan resulteren in gewoontepatronen met potentiële negatieve gevolgen.

2)  Hoe kom ik eraan? We kijken naar oorzaken maar vooral naar de instandhoudende factoren.

3) Geraak ik er weer van af en hoe? We gaan aan de slag met inzichten, tips en technieken om zelf meer bewust te kunnen kiezen hoe en wanneer dit perfectionisme al dan niet in te zetten. 

Methode:

In een groep van max. 8 deelnemers doorlopen we de cursus van 4 x 3u.

Theoretische inzichten worden aan de praktijk getoetst via interactieve uitwisseling, een werkboek met invuloefeningen/opdrachten voor persoonlijke reflectie en toepassing, brainstorming en uitwisseling in kleine groepen, tussentijdse toepassing en reflectie,…

Je ontvangt een werkboek waarmee je tijdens de sessies en tussentijds aan de slag kan gaan. Dit werkboek is ook het naslagwerk en actieplan om na deze cursus zelf verder met het thema bezig te blijven. Het kan ook dienen als aanvulling bij je persoonlijke begeleiding.

De workshop wordt gebracht door Erna Claes,

Dr. in de psychologie, en oprichtster van het ‘centrum voor Perfectionisme,

Op zaterdag 9/5 -16/5 – 6/6 – 13/6 van 9.30h tot 12.30h,

en gaat door in de praktijk van PsySense, Kerkhofstraat 2a, Asper.

Deelnameprijs : 225€

Inschrijven (vòòr  1/4/2020) via mail naar : isabelle@psysense.be