Greta Van Impe

Concreet, to the point, praktisch brein, positief kritisch, gemoedelijk…

Greta werkt al jarenlang als psychiatrisch verpleegkundige en heeft veel ervaring in het werken met ontwikkelingsstoornissen. Ze werkt vanuit de thuissituatie, waarbij ze samen met iemand op zoek gaat hoe zijn leefomgeving kan worden aangepast. Dit kan individueel zijn, en/of samen met gezinsleden/huisgenoten. Daarnaast biedt  ze ook hulp bij informatieverwerking en administratieve zaken.

In het team van PsySense helpt ze mee om theorie om te zetten in praktijk. Mensen met autisme en adhd bv. kunnen bij haar terecht om een dagplanning op te maken, het huishouden helpen te organiseren, om een (vrijwilligers)job te zoeken of om de vrije tijd in te vullen.

Bedoeling van begeleiding door Greta is in de eerste plaats om samen de weg af te leggen naar een minder stresserend leven met meer duidelijkheid, aanvaarding en meer  veerkracht in het leven. En dit door dingen samen te doen.

Ond.Nr. BE05 06 94 17 94

Te contacteren via: +32 (0)498 75 55 39 of Greta@psysense.be