Evy Van Coppenolle

Positiviteit, veerkracht, uitdagingen, actie- en oplossingsgericht, …

Evy studeerde af in 2008 als master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen en dit binnen de afstudeerrichting sportmanagement. Door de combinatie van de liefde voor sport en de passie voor planning en organisatie ging ze al snel aan de slag gegaan binnen de sportsector.

Later verdiepte ze zich in heel wat methodieken en systemen in het kader van efficiëntie, timemanagement en productiviteit, en werkte aan een eigen aanpak om mensen te helpen in de planning en de organisatie van hun werk en hun leven.

Op dit moment ondersteunt ze mensen die worstelen met één of meerdere van de volgende zaken:

  • Je ziet door de veelheid van dingen niet meer wat je eerst moet doen.
  • Je krijgt door je uitstelgedrag niet gedaan wat je zou willen doen.
  • Je hebt het gevoel dat je agenda jouw leven helemaal bepaalt en je zelf geen inspraak meer hebt.
  • Je wilt heel wat zaken al lang doen maar je komt er nooit toe om ze effectief te doen.
  • Je krijgt een stressaanval elke keer je je mailbox opent door de bergen onverwerkte mails.
  • Er slingeren overal papieren rond waarvan je al lang denkt dat je ze eens moet opbergen.

Ond.Nr: BE 0667.831.043

Te contacteren via: +32 (0)472381291 of Evy@check-plancoaching.be