PsySense

PsySense is de naam van een praktijk waar psychologen en therapeuten werken.
U kunt bij ons terecht, ongeacht uw situatie, leeftijd, werk, …

We richten ons zowel op kinderen, adolescenten als volwassenen.
Indien u het nodig acht, kan dit samen met uw partner of kind of andere naasten.
Ook mensen met autisme en/of verstandelijke beperking kunnen bij ons terecht.

PsySense

De naam PsySense komt van een samengaan van de woorden
psych (geest) en sens (zintuig, betekenis).
Het woord PsySense wil het belang benadrukken
van de zintuiglijke informatie die we ontvangen,
de betekenis die we daaraan verlenen
en de gevolgen die dit heeft voor onze denkwijze.

Bij PsySense ligt de nadruk dan ook op het exploreren van deze denkwijze,
en het op die manier bewuster, op een meer zintuiglijke manier omgaan
met de informatie die we ontvangen van onze omgeving en onszelf.Evenementen

Nieuwsbrief