Marie-Anne Staessens

Creatief, analyserend, visualiserend en hartelijk…

Marie-Anne behaalde in 1976 het diploma van licentiate in de psychologische en pedagogische wetenschappen, richting ontwikkelings en klinisch psychologe.

Daarnaast volgde ze de opleiding gezins-en relatietherapie (Kern) , gedragstherapie (UGent) , narratieve gesprekken (interactieacademie) en oplossingsgericht begeleiden (Korzybski instuut).

Ze heeft ervaring in het begeleiden van jongeren en gezinnen in crisissituaties, opvoedingsondersteuning voor gezinnen met een kind met een beperking, het begeleiden van kinderen en jongeren met een diagnose uit ASS, en advies en oriëntatie voor personen met een arbeidsbeperking.

Te contacteren via: +32 (0)470 60 28 42 of Marieanne@psysense.be