• Vanuit
  • Samen
  • Op zoek
  • Gemak

Psysense is de naam van een praktijk waar psychologen en therapeuten werken. U kunt bij ons terecht, ongeacht uw situatie, leeftijd, werk, … We richten ons zowel op kinderen, adolescenten als volwassenen. Indien u het nodig acht, kan dit samen met uw partner of kind of andere naasten. Ook mensen met autisme en/of verstandelijke beperking kunnen bij ons terecht.

De naam PsySense komt van een samengaan van de woorden psych (geest) en sens (zintuig, betekenis). Het woord PsySense wil het belang benadrukken van de zintuiglijke informatie die we ontvangen, de betekenis die we daaraan verlenen en de gevolgen die dit heeft voor onze denkwijze. Bij PsySense ligt de nadruk dan ook op het exploreren van deze denkwijze, en het op die manier bewuster, op een meer zintuiglijke manier omgaan met de informatie die we ontvangen van onze omgeving en onszelf.

 

Activiteiten

maandag 25 september, 08:00 tot 16:00
Autisme, back to basic 1

dinsdag 26 september, 09:00 tot 12:00
Autisme, back to basic

dinsdag 26 september, 19:30 tot 22:00
partners in autisme

woensdag 27 september, 19:00 tot 21:30
partners in autisme

donderdag 28 september, 09:00 tot 17:00
emotionele ontwikkeling, een kans binnen bijzonder jeugdzorg? deel 1